Ανοιχτή ασφαλτοστρωμένη κομποστοποίηση σειραδίων

Κομποστοποίηση σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια

Η πιο κοινή παραλλαγή ανοιχτής κομποστοποίησης είναι η κομποστοποίηση σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια. Ανάλογα με το υλικό, την τοποθεσία και την εγκατάσταση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα ειδικά μέτρα για την προστασία από τις εκπομπές:

  • κάλυψη σειραδίου με φλις ή ημιπερατή μεμβράνη
  • αερισμός πίεσης ή αναρρόφησης
  • περιορισμός του μεγέθους σειραδίου
  • συλλογή στραγγισμάτων
  • στατικά ή δυναμικά σειράδια
  • τεχνική ανάδευσης και διάστημα
Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Χωρητικότητα
από 20 t/a
Emission
Σχόλιο
Εξαρτώμενο από τη βροχόπτωση
Downloads