Κομποστοποίηση σειραδίων με μεμβράνες

Κομποστοποίηση με την εφαρμογή ημιπερατής μεμβράνης

Ως προστασία από τις εκπομπές οσμής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μονάδες στατικής κομποστοποίησης μια ημιπερατή μεμβράνη, η οποία πρέπει να συνδυαστεί με αερισμό υπό πίεση. Λόγω της προσπάθειας που απαιτείται κατά τον χειρισμό, η περιοδική ανάδευση είναι σε μεγάλο βαθμό αντιοικονομική.

Η ημιπερατή μεμβράνη μπορεί κατά τη διαδικασία κομποστοποίησης να μειώνει σημαντικά την οσμή. Ωστόσο, κατά τον χειρισμό ή το γύρισμα η μεμβράνη πρέπει να αφαιρεθεί, πράγμα που σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμες εκπομπές οσμής και σκόνης (βιοαερολύματα) δεν μπορεί να αποφευχθούν.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Χωρητικότητα
από 1000 t/a
Emission
Σχόλιο
Σύστημα στατικής κομποστοποίησης