Technika napowietrzania

Rozwiązania do wentylacji – dbamy o świeże powietrze!

Niestety instalacje do przetwarzania odpadów wiążą się z zapachami zgnilizny, zarazkami chorobotwórczymi i zarodnikami. Do tego dochodzą silniki wysokoprężne, para wodna, bioaerozole oraz wiele innych składników, przez które powietrze może być uciążliwe dla ludzi i szkodliwe dla maszyn. Dzięki inteligentnym koncepcjom wentylacji próbujemy poprawić te warunki.

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy praktyczne rozwiązania. Wykorzystaliśmy całą naszą wiedzę, aby zapewnić odpowiednie warunki wentylacji dla pracowników, maszyn i użytkowników, a jednocześnie nie obciążać nadmiernie kont klientów.

Wentylatory

Wentylatory COMPOair zostały przystosowane pod kątem niekorzystnych warunków w biologicznych instalacjach przetwarzania odpadów. Dostępne są różne wielkości konstrukcyjne, co pozwala nam dostosować każdą instalację i każdy ciąg pryzmy indywidualnie do potrzeb. Pozwalamy osiągnąć natężenia przepływu przy jednoczesnych korzystnych kosztach eksploatacji. Na życzenie możemy również zapewnić załączanie przez przetwornicę częstotliwości.

W zależności od warunków konstrukcyjnych lub przetwarzanych materiałów konieczne jest wykonanie napowietrzania w trybie wyciągowym lub tłocznym, w związku z czym dla obu trybów pracy opracowano wentylatory COMPOair. Dzięki temu każdy ciąg napowietrzania może być użytkowany indywidualnie.

Opcjonalnie wszystkie wentylatory mogą zostać zgromadzone w wykonanej wcześniej centrali wentylatorów (COMPOtainer). COMPOtainer jest wstępnie umieszczany w instalacji wraz z wentylatorem, orurowaniem i rurą powietrza odprowadzanego, co pozwala znacznie ograniczyć punkty wspólne poszczególnych urządzeń budowlanych.

Prefabrykowana stacja wentylatorów

COMPOtainer to prefabrykowana stacja wentylatorów, dostarczana na miejsce w postaci całkowicie zmontowanego rozwiązania typu plug-and-play. Opcjonalnie w COMPOtainer można wydzielić zintegrowaną przestrzeń na szafę sterowniczą. W ten sposób do minimum ogranicza się i upraszcza punkty wspólne z innymi urządzeniami budowlanymi. Ponadto COMPOtainer jest zabezpieczony przed kradzieżą i znacznie ogranicza emisje hałasów. 

W przypadku napowietrzania wyciągowego powietrze odprowadzane jest prowadzone przez rurę zbiorczą i kierowane bezpośrednio do biofiltra. 

Rury

Beton od wielu lat doskonale sprawdza się w technologii odprowadzania ścieków. Wykorzystaliśmy więc zalety rur betonowych (możliwość przejeżdżania pojazdami, przystępną cenę nabycia i ułożenia, wieloletnią odporność na agresywne środki chemiczne) w naszym systemie napowietrzania.

Duże przekroje rur zapewniają równomierne rozprowadzanie powietrza na całej długości pryzmy, dzięki czemu można wykonać również duże długości ciągów (do 100 m). Specjalnie opracowane dysze napowietrzające zmniejszają ryzyko zatkania do możliwego technicznie minimum. Optymalny kształt przekroju odpływu umożliwia łatwe odprowadzanie wody przesiąkającej.

For more practical videos, visit our YouTube page!