Dachy boksów

W zależności od wymagań technicznych i ustawowych do naszych Kompostowanie w boksach">boksów są stosowane dwa różne rodzaje dachów:

  • szczelna folia na boksy
  • półprzepuszczalna membrana filtracyjna

W przypadku szczelnego dachu foliowego konieczne jest oczyszczanie powietrza wylotowego przez biofiltr. Ponadto istnieje możliwość wykonania tego systemu pod kątem podciśnienia lub nadciśnienia, aby zyskać większą elastyczność w kontekście realizowanych procesów. W przypadku stosowania półprzepuszczalnej membrany filtra powietrze odprowadzane może być filtrowane przez membranę. Należy przy tym pamiętać, że powierzchnia filtra membrany musi być dostosowana do ilości materiału do dekompozycji.