Gazy w pryzmie

Kompostowanie – żywy proces!

Kompostowanie to proces aerobowy (z tlenem), dlatego dobrze przewietrzona pryzma kompostowa jest warunkiem sprawnego rozkładu. Dobre informacje o aerobowym procesie rozkładu można otrzymać poprzez

pomiar zawartości dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) w pryzmie kompostowej, ponieważ w ramach procesu rozkładu tlen jest przekształcany przez oddychanie mikroorganizmów na dwutlenek węgla.

Miernik gazów w pryzmie

Pomiar gazów jest szczególnie istotny w nienapowietrzanych pryzmach kompostowych, aby zapewnić dostateczne doprowadzanie tlenu i lepiej zaplanować terminy przekładania. Oddychanie mikroorganizmów powoduje zużycie tlenu i wytworzenie dwutlenku węgla. Jeśli zawartość tlenu spadnie do zbyt niskiego poziomu, proces może ulec zmianie. Oprócz wysokich emisji zapachów powstają również gazy wpływające na klimat, np. metan.

Dzięki naszemu elektronicznemu miernikowi gazów w pryzmie użytkownik szybko zapoznaje się z aktualnymi warunkami procesowymi. Urządzenie mierzy jednocześnie do siedmiu różnych gazów, a ponadto jest łatwe w obsłudze i wymaga tylko niewielkiej konserwacji.

Nasz miernik gazów w pryzmie jest standardowo wyposażony w trzy czujniki pomiarowe do mierzenia najważniejszych parametrów kompostowania (O2, CO2, CH4).

Dane techniczne:

Czujniki standardowe:

  • tlen (O2)
  • dwutlenek węgla (CO2)
  • metan (CH4)

W pięciu kolejnych miejsca można umieścić np. poniższe czujniki.

  • amoniak (NH3)
  • siarkowodór (H2S)
  • inne czujniki na zapytanie

Cyfrowe urządzenie do pomiaru dwutlenku węgla z wbudowanym pomiarem temperatury

Ze względu na aktywność zachodzącą podczas procesu kompostowania, tlen jest zużywany przez mikroorganizmy, a jednocześnie powstaje dwutlenek węgla (CO2). Jeśli zawartość CO2 wzrasta do zbyt wysokiego poziomu, proces może przechylić się w stronę gnicia, stając się beztlenowym. Aby temu zapobiec, konieczne jest odpowiednie wentylowanie lub regularne przerzucanie kompostu. Dzięki naszemu urządzeniu pomiarowemu do pomiaru dwutlenku węgla, uzyskasz szybki przegląd procesu kompostowania, co pozwoli na skuteczną reakcję w odpowiednim czasie. Gaz do pomiaru jest wciągany do urządzenia pomiarowego za pomocą wbudowanej pompy poprzez sondę ssącą, będącej częścią zestawu pomiarowego. Wartości pomiaru są natychmiast wyświetlane na ekranie odczytu. Jednocześnie, aby zapewnić idealny proces kompostowania, jest możliwość zapisu temperatury pryzm za pomocą dołączonej sondy.

Urządzenie jest szczególnie łatwe w użyciu i konserwacji, a szybki czas reakcji, wysoka dokładność i długa żywotność czujnika czynią je idealnym partnerem do codziennej kontroli procesów.

Czujniki:

  • dwutlenek węgla (CO2; 0 – 20 % obj.)
  • temperatura (0 – 600 °C)
  • czujnik elektrochemiczny