Plyny na kompostovací zakládke

Kompostování - živý proces!

Kompostování je aerobní proces (za přítomnosti kyslíku), proto je podmínkou funkčního rozkladu dobře větraná kompostovací zakládka. Dobré informace o procesu aerobní degradace lze získat z

ěření obsahu oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2) v kompostovací zakládke, protože kyslík je spotřebováván mikroorganismy za vzniku oxidu uhličitého během procesu rozkladu.

Plynoměr pro kompostové zakládky

Zejména v případě nevětraných kompostových zakládkach je měření plynů v zakládke důležité pro zajištění dostatečného přísunu kyslíku a pro lepší plánování doby překopávání. Dýchání mikroorganismů spotřebovává kyslík a produkuje oxid uhličitý. Pokud obsah kyslíku klesne příliš nízko, může dojít k převrácení procesu. Kromě vysokých emisí zápachu vznikají také plyny významné pro klima, jako např. metan.

S naším elektronickým měřičem  plynu získáte jako obsluha z kompostovací zakládky rychlý přehled o aktuálním stavu procesu. Přístroj měří až sedm různých plynů současně, snadno se obsluhuje a nevyžaduje velkou údržbu.

Standardně je náš měřič plynů v zakládkách vybaven třemi měřicími senzory pro měření nejdůležitějších parametrů kompostování (O2, CO2, CH4).

Technické údaje:

Standardní senzory:

  • Kyslík (O2)
  • Oxid uhličitý (CO2)
  • Metan (CH4)

Dalších pět pozic pro senzory může být vybaveno např. těmito senzory.

  • Amoniak (NH3)
  • Sirovodík (H2S)
  • Další senzory na vyžádání

Digitální zařízení na měření oxidu uhličitého včetně měření teploty

V procesu kompostování spotřebovávají mikroorganismy kyslík a vzniká oxid uhličitý (CO2). Pokud obsah CO2 příliš vzroste, může se proces překlopit do hniloby a proces se stává anaerobním. Aby se tomu zabránilo, je třeba hromadu včas provětrávat nebo obracet. S naším přístrojem na měření oxidu uhličitého rychle získáte přehled o procesu kompostování, abyste mohli účinně a včas reagovat. Měřený plyn se do měřicího zařízení nasává pomocí zabudovaného čerpadla a sací sondy, které jsou součástí balení. Naměřené hodnoty se zobrazují na displeji, kde je lze okamžitě odečíst. Současně můžete pomocí přiložené teplotní sondy zaznamenávat teplotu překopávaného materiálu a zajistit tak ideální průběh kompostování.

Přístroj se velmi snadno používá a udržuje. Jeho rychlá odezva, vysoká přesnost a dlouhá životnost čidla z něj činí nástroj na každodenní sledování procesu.

Snímače:

  • Oxid uhličitý (CO2; 0 – 20 % obj.)
  • Teplota (0 – 600 °C)
  • Elektrochemický senzor