Rozmetadlo

Aby se zabránilo ucpání provzdušňovacích trubek, jsou v provzdušňovacích kanálech rozptýleny dřevěné štěpky. Tyto štěpky je třeba pravidelně měnit. Za tímto účelem jsme vyvinuli zařízení, které nejprve pomocí pluhu vyčistí provzdušňovací kanál od vlhké dřevní štěpky a současně do něj rozptýlí čerstvý materiál. Rozmetadlo se připojuje pomocí tříbodového závěsu traktoru.

For more practical videos, visit our YouTube page!