Metoda CMC

Metoda CMC je zkratka pro „Controlled Microbial Composting”, tedy "řízené mikrobiální kompostování", což znamená, že mikrobiální procesy jsou řízené a kontrolované. Postup založený na původních poznatcích Dr. Ehrenfrieda Pfeiffera a zdokonalený díky práci Siegfrieda a Uty Lübkeových.

V podstatě jde o vytvoření a udržování optimálních podmínek v procesu kompostování, které zajistí rozvoj aerobních prospěšných mikroorganismů. To může uzavřít koloběh živin a uhlíku a zejména podpořit rozvoj dokonalé fauny mikroorganismů, která se bohužel v dnešním zemědělství stala nedostatkovým zbožím. Mnoho úspěšných příběhů z celého světa podtrhuje nejen účinnost této metody, ale také její relativně snadnou realizaci!