Kryté kompostování na zakládke

Na rozdíl od kompostování na otevřené a pevné zakládce není průsaková voda ředěna srážkami v zakrytém roztoku, čímž se výrazně snižuje množství eluátu. Dešťová voda se shromažďuje odděleně a může se vsakovat neupravená. V horkém podnebí poskytuje zastřešení dodatečnou ochranu před vysycháním. Kromě toho lze na střešní konstrukci namontovat automatický zavlažovací systém, který udržuje požadovanou vlhkost kompostu.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
z 300 t/a
Emission
Komentář
Nezávisl na srážkách