Rozmetadlo

Aby sa zabránilo upchatiu prevzdušňovacích potrubí, v prevzdušňovacích kanáloch sa rozptýli drevená štiepka. Táto drevená štiepka sa musí pravidelne meniť. Na tento účel sme vyvinuli zariadenie, ktoré najprv pluhom vyčistí vlhkú drevnú štiepku z prevzdušňovacieho kanála a súčasne rozptýli čerstvý materiál. Rozmetadlo sa pripája pomocou trojbodového závesu traktora.

For more practical videos, visit our YouTube page!