Membrána

Alternatívou ku geotextílii na ochranu kompostu je možnosť prekrytia rozkladajúceho sa materiálu polopriepustnou fóliou. Najdôležitejšou vlastnosťou membrány je jej účinok na filtrovanie zápachu. Z fyzikálnych dôvodov má kompostové ochranná geotextília tento účinok len vtedy, keď je mokré. Vhodná membrána môže pri správnom použití znížiť zápach až o 95%. Predpokladom je vždy použitie aktívnej ventilácie. Membránové kompostovanie bez prevzdušňovania nie je technicky možné, pretože kyslík v kompostovisku by sa spotreboval za veľmi krátky čas a proces by sa preklopil do anaeróbneho stavu. To by ešte viac urýchlilo tvorbu zapáchajúcich látok.