Bránové systémy

Ľahko pomocou hydrauliky ovládané Kompostovanie v boxoch">bránové systémy sa sklápajú smerom nahor, a tým sa odstraňujú z dosahu kolesového nakladača. Konštrukcia brány je vonkajšia a nie je vystavená agresívnej klíme v boxe. Robustná konštrukcia zaručuje spoľahlivosť v najnepriaznivejších podmienkach po celé roky. Brány sa môžu vyrábať vo veľmi veľkých šírkach, aby sa čo najviac uľahčil vstup pracovnej techniky.

Na integráciu do komplexného riadiaceho systému kompostárne monitoruje koncový spínač, či je brána otvorená alebo zatvorená, a obsluha môže reagovať na pracovné sekvencie a prevádzkové režimy pomocou riadiaceho systému zariadenia.