Navíjač membrány

Membrány nesmú mať žiadne otvory ani iné poškodenia, aby mohli plniť funkciu filtrácie zápachu. Preto je obzvlášť dôležité zaobchádzať s membránou šetrne. Značná vlastná hmotnosť takýchto membrán v priemyselných aplikáciách kladie vysoké nároky na odolnosť proti roztrhnutiu. Pre šírku maximálne dvanásť metrov a dĺžku až 100 metrov sme vyvinuli praktické riešenia, ktoré umožňujú prakticky vyriešiť logistiku manipulácie s membránami pomocou existujúcich zariadení, ako sú kolesové nakladače alebo traktory.