Kompostovanie v boxoch

Boxy COMPObox sú individuálne riadené statické jednotky hnitia. Otáčanie sa môže obmedziť na miešanie alebo kyprenie materiálu. Boxy COMPObox je možné odvetrávať tlakovou alebo odsávacou ventiláciou, ako aj cirkuláciou vzduchu. Odpadový vzduch je možné čistiť pomocou biofiltrov alebo polopriepustných membrán.

Použitie procesu s boxom COMPObox je výhodné najmä v prvej fáze rozkladu, ktorá je náročná na zápach. Boxy COMPObox sa dajú realizovať priestorovo úsporným spôsobom vo flexibilných veľkostiach alebo veľkostiach zariadení.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
od 2000 t/a
Emission
Komentár
Statický systém rozkladu
Downloads