O komposte niečo vieme.

S viac ako 200 referenčnými zariadeniami po celom svete sme úspešným dodávateľom know-how v oblasti biologického spracovania odpadu. Ako líder v riešení recyklácie organických surovín dodávame účinné technické a produkty na mechanické a biologické spracovanie širokej škály tokov odpadu. Naše inovatívne výrobky a služby významne prispievajú k ochrane zdrojov a podzemných vôd, znižovaniu emisií a zvyšovaniu účinnosti nášho ekosystému. Zariadenia, ktoré plánujeme, každoročne ušetria niekoľko miliónov ton ekvivalentu CO2, čo je presne toľko, koľko ročne vyprodukuje letecká spoločnosť Austrian Airlines.

Riešenia

Základom úspechu je správny dizajn.

Produkty

Všetko z jedného zdroja je trendom v tomto odvetví.

Inžinierstvo a poradenstvo

Sprevádzame vás od prijatia odpadu až po jeho recykláciu.

Spoločnosť

Ako strojárska spoločnosť považujeme za svoju úlohu uzatvárať uhlíkové cykly a podporovať technológie so zameraním na ochranu životného prostredia.
Lopata so zemou

Naše projekty

Aktuálne správy o realizovaných zariadeniach, našej strojárskej technológii a výsledkoch výskumu a vývoja.

Vydanie 2024

Materiál na čítanie.

Aktuálne správy o projektoch, našej strojárskej technológii a výsledkoch výskumu a vývoja.

Novinky

31.08.2023

International Compost Seminar 2023

Get to know the basics and learn important facts about compost and biological waste treatment at our International Compost Seminar from October 9 - 13, 2023!

Viac