(Bild: 1 von 3)

Technologie kompostování

Automatizované sledování teploty zakládek

Průběžné sledování teploty bez rušivých kabelů s jejím automatizovaným zobrazením

Naše automatizované měření teploty zakládek bylo vyvinuto speciálně pro použití v sypkých materiálech, a proto může být kromě zakládek kompostu použito i u jiných materiálů jako např. u dřevní štěpky, obilí, slámy, v uhelných haldách, … Použití je možné jak na volných plochách, tak v zastřešených i uzavřených systémech.

Systém pracuje se speciálně vyvinutými sondami pro měření teploty, které se zasouvají do zakládky kompostu a pomocí rádiové techniky (bez rušivých kabelů) předávají hodnoty naměřené teploty do řídící centrály. Intervaly měření jsou volně volitelné. Každá měřící sonda má 3, příp. 5 zabudovaných měřících bodů.

Naměřené hodnoty jsou uloženy v příjmové centrále pomocí mobilního přenosu dat nebo WLAN do úložiště Cloud a mohou být kdykoliv internetovým připojením (Smartphone, Tablet, Laptop, …) vizualizovány na ploše prohlížeče. Pro dokumentaci mohou být data jednoduše exportována do MS Excel a dále zpracována.

Technické detaily:
Tlakové provzdušňování Sací provzdušňování Kapacita Emise Komentář
   
dále k compost-turner.com