Καταλαβαίνουμε το προϊόν κομποστοποίησης.

Με περισσότερες από 200 μονάδες αναφοράς παγκοσμίως είμαστε ένας επιτυχημένος προμηθευτής τεχνογνωσίας στον τομέα της βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων. Ως πρωτοπόρος λύσεων στην ανακύκλωση οργανικών πρώτων υλών, παρέχουμε αποτελεσματικές μηχανολογικές λύσεις και προϊόντα για τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία διαφόρων ροών αποβλήτων. Τα καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση των πόρων και των υπόγειων υδάτων, στη μείωση των εκπομπών και στην αύξηση της αποδοτικότητας στο οικοσύστημά μας. Κάθε χρόνο, οι μονάδες που σχεδιάζουμε εξοικονομούν ισοδύναμους αρκετά εκατομμύρια τόνους CO2, από όσους ακριβώς παράγει ετησίως η αεροπορική εταιρεία Austrian Airlines.

Λύσεις

Ο σωστός σχεδιασμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας.

Προϊόντα

Τα πάντα από μια μόνο πηγή είναι η τάση της βιομηχανίας.

Engineering & Consulting

Σας υποστηρίζουμε από την παραλαβή των αποβλήτων έως την αξιοποίηση.

Εταιρία

Ως γραφείο μηχανικών, θεωρούμε καθήκον μας να κλείνουμε κύκλους του άνθρακα και να προωθούμε τεχνολογίες με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.
Φτυάρι Χώμα

Τα έργα μας

Τρέχουσες αναφορές σχετικά με υλοποιημένες εγκαταστάσεις, την τεχνολογία των μηχανών μας και τα αποτελέσματα από την έρευνα και την ανάπτυξη.

Έκδοση 2024

Υλικό ανάγνωσης.

Τρέχουσες αναφορές σχετικά με έργα, την τεχνολογία των μηχανών μας και τα αποτελέσματα από την έρευνα και την ανάπτυξη.

Επίκαιρα