Informacje o wydawcy/Ochrona danych

Wydawca strony:

Compost Systems GmbH
Maria-Theresia-Straße 9
4600 Wels/Austria
info@compost-systems.com

Zarząd: Aurel Lübke

Prawa autorskie

Treści oraz zdjęcia / rysunki zamieszczone na stronie, o ile nie zaznaczono inaczej, są własnością Compost Systems GmbH i są chronione zarówno w całości, jak i we fragmentach prawami autorskimi.

Linki

Starannie dobieraliśmy linki, które zostały opublikowane na stronie, jednak dokładna kontrola i sprawdzenie stron, do których prowadzą linki, nie jest możliwe. Dlatego wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność za treści zamieszczone na tych stronach. Użytkownicy korzystają z linków do innych stron internetowych i witryn na własne ryzyko i będą je użytkowali zgodnie z warunkami użytkowania dla tych stron.

Ograniczona gwarancja na publikowane informacje

Staramy się, aby informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej były prawidłowe i zawsze aktualne.Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność witryny i strony internetowej; zastrzegamy sobie prawo do pomyłek.

W razie związanych z tym pytań prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Użytkownik uznaje ponadto, że korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko tak, że żadna osoba, która uczestniczyła w sporządzaniu informacji nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody lub szkody następcze, lub też odpowiedzialność ta będzie ograniczona do najmniejszego możliwego wymiaru.

Polityka prywatności 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. I dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w oparciu o podstawy prawne (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Ustawa telekomunikacyjna z 2003 roku). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy Cię o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej witryny.

Kontakt z nami

Nawiązując kontakt z nami za pośrednictwem formularza w witrynie lub poczty elektronicznej, akceptujesz przetwarzanie Twoich danych w naszej firmie. Tę zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie. Nie przekazujemy nikomu Twoich danych bez Twojej zgody.

Google Analytics 

W naszej witrynie wykorzystujemy usługę analizy sieci Google Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane w Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Uzyskiwane za pośrednictwem plików cookies informacje o korzystaniu z witryny są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i na nim zapisywane. 

Firma Google będzie wykorzystywać te informacje na nasze zlecenie, aby oceniać korzystanie przez Ciebie z tej witryny, opracowywać raporty o aktywnościach w witrynie oraz świadczyć administratorom witryny inne usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu. 

Wykorzystujemy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostaje skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły umowę o ustanowieniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. 

Możesz zapobiec zapisywaniu danych pozyskanych przez pliki cookies i powiązanych z korzystaniem przez Ciebie ofert online przez Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę przeglądarki za pośrednictwem tego linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegółowe informacje o warunkach korzystania i ochronie danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms... lub na stronie www.google.de/intl/de/policies....  

Newsletter

Masz możliwość zapisania się na nasz newsletter w naszej witrynie. W tym celu potrzebne nam będzie Twoje imię, nazwisko i adres e-mail oraz Twoje oświadczenie, że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. 

Aby dostarczać Ci informacje w sposób celowany, pozyskujemy i przetwarzamy także dobrowolnie podawane przez Ciebie informacje o obszarach zainteresowania.

Prenumeratę newslettera możesz anulować w dowolnym momencie. Anulację należy przesłać na następujący adres e-mail: martina.lepka@compost-systems.com. Natychmiast wykasujemy Twoje dane związane z wysyłką newslettera.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do uzyskiwania informacji, korygowania, usunięcia, ograniczenia i przenośności danych, a także do złożenia odwołania i wniesienia sprzeciwu. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych jest dokonywane z naruszeniem prawa do ochrony danych albo że Twoje roszczenia wynikające z prawa do ochrony danych zostały w jakikolwiek sposób naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to Organ ds. Ochrony Danych.

Możesz się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych kontaktowych
+43 (0) 7242 / 350 777 FAX 20, info@compost-systems.com


Następne compost-turner.com