Gazy w pryzmie

Kompostowanie – żywy proces!

Kompostowanie to proces aerobowy (z tlenem), dlatego dobrze przewietrzona pryzma kompostowa jest warunkiem sprawnego rozkładu. Dobre informacje o aerobowym procesie rozkładu można otrzymać poprzez

pomiar zawartości dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) w pryzmie kompostowej, ponieważ w ramach procesu rozkładu tlen jest przekształcany przez oddychanie mikroorganizmów na dwutlenek węgla.

Miernik gazów w pryzmie

Pomiar gazów jest szczególnie istotny w nienapowietrzanych pryzmach kompostowych, aby zapewnić dostateczne doprowadzanie tlenu i lepiej zaplanować terminy przekładania. Oddychanie mikroorganizmów powoduje zużycie tlenu i wytworzenie dwutlenku węgla. Jeśli zawartość tlenu spadnie do zbyt niskiego poziomu, proces może ulec zmianie. Oprócz wysokich emisji zapachów powstają również gazy wpływające na klimat, np. metan.

Dzięki naszemu elektronicznemu miernikowi gazów w pryzmie użytkownik szybko zapoznaje się z aktualnymi warunkami procesowymi. Urządzenie mierzy jednocześnie do siedmiu różnych gazów, a ponadto jest łatwe w obsłudze i wymaga tylko niewielkiej konserwacji.

Nasz miernik gazów w pryzmie jest standardowo wyposażony w trzy czujniki pomiarowe do mierzenia najważniejszych parametrów kompostowania (O2, CO2, CH4).

Dane techniczne:

Czujniki standardowe:

  • tlen (O2)
  • dwutlenek węgla (CO2)
  • metan (CH4)

W pięciu kolejnych miejsca można umieścić np. poniższe czujniki.

  • amoniak (NH3)
  • siarkowodór (H2S)
  • inne czujniki na zapytanie

Pomiar dwutlenku węgla

Ze względu na powstający dwutlenek węgla w procesie rozkładu pryzma kompostowa może zacząć gnić. Aby do tego nie dopuścić, pryzma musi być napowietrzana lub przekładana. Nasz prosty analogowy miernik CO2 przekazuje szybko informacje o procesie dekompozycji, co pozwala skuteczne reagowanie. Ponadto urządzenie wyróżnia się wyjątkową łatwością użytkowania i konserwacji.