(Bild: 1 von 3)

Technologie kompostowania

Zautomatyzowany system monitorowania temperatury

Ciągły monitoring temperatury bez problematycznych połączeń kablowych z automatycznym rejestrowaniem danych

Nasz zautomatyzowany system pomiaru temperatury został specjalnie opracowany do użytku w materiałach sypkich i może być stosowany zarówno w pryzmach kompostowych, jak również w innych materiałach, takich jak hałdy węglowe, zrębek, zbóż, słomy, itp. Aplikacja jest przygotowana do wykorzystania na otwartych powierzchniach, jak również w systemach zamkniętych oraz pod wiatą.

System współpracuje ze specjalnie opracowanymi sondami do pomiaru temperatury, które są umiejscowione w pryzmach kompostu i przekazują zmierzone temperatury do stacji odbiorczej za pomocą technologii bezprzewodowej (bez niewygodnych połączeń kablowych). Przedział pomiarowy można dowolnie wybierać. Każda lanca do pomiaru temperatury ma 3 lub 5 stałych punktów pomiarowych.

Mierzone wartości są wczytywane ze stacji odbiorczej za pośrednictwem mobilnego połączenia danych lub sieci WLAN do chmury, a następnie mogą być wizualizowane w dowolnej chwili za pośrednictwem urządzenia terminalowego z dostępem do Internetu (smartfon, tablet, laptop, ...) w interfejsie opartym na przeglądarce internetowej. Dane te można również łatwo eksportować do programu MS Excel i dowolnie przetwarzać.

Szczegóły techniczne:
Napowietrzanie pozytywne Napowietrzanie negatywne Przepustowo Emisja Komentarz
   
Następne compost-turner.com