Engineering & Consulting

Zapewnienie jakości

Zwiększone wymagania przepisów związane z higieną, controllingiem itp. przekładają się na spore wyzwania, jakim muszą sprostać systemy zapewnienia jakości.

Często spotykamy się w praktyce z sytuacjami, gdy klienci rejestrują dwukrotnie lub trzykrotnie te same dane, inwestują w ich zebranie sporo czasu i pieniędzy, zaś wynik końcowy to nieprawidłowe zapisy.

Wiele zamieszania i niepokoju wprowadziły w szczególności nowe wymagania przepisów związane z elektronicznym zarządzaniem danymi.
Mottem naszych usług doradczych jest właściwe stosowanie dostępnych systemów, uzupełnianie ich, unikanie dublowania się systemów, aby zaoszczędzić czas oraz pieniądze. A wszystko to po to, aby zarówno Państwo, Państwa pracownicy, jak i organy kontrolne mogły spać spokojnie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo niezbędne szkolenia dla personelu obsługującego instalacje kompostowania. W razie zainteresowania możemy je przeprowadzić również na miejscu, przy instalacji.

Tak w otwartych i prostych systemach, jak i w przypadku skomplikowanych technologii wspomaganych komputerowo zaprezentujemy Państwu i Państwa pracownikom zasadę działania wszystkich urządzeń. Wraz z użytkownikiem kompostowni możemy również opracować specjalny program kształcenia pracowników.

Jako zewnętrzna placówka nadzorująca oferujemy naszym klientom kompletne nadzorowanie instalacji - jej eksploatacji, jakości produktów oraz generowanych emisji. Na tej podstawie sporządzamy wraz z naszymi klientami strategie udoskonalania, plany eksploatacji i konserwacji, jak również strategie kształcenia personelu obsługującego.

Zanim będzie można poddać się zewnętrznym procesom zapewnienia i nadzorowania jakości, należy posprzątać na własnym podwórku. W czasach wzrastającej wciąż wydajności instalacji użytkownik nie jest w stanie osobiście kontrolować każdej partii kompostu przy jego dostarczaniu do klienta.Aby jednak możliwe było zagwarantowanie najwyższej jakości dzięki działaniom wewnętrznym, droga dostarczonego materiału musi zostać dokładnie udokumentowana - od momentu dostawy, przez obróbkę oraz etapy uzdatniania. Najlepiej wykonane zapisy na wiele się nie zdadzą, jeżeli analiza danych jest bardzo skomplikowana i związana z wysokimi nakładami.

Interpretacja danych powinna być bowiem prosta i następować za naciśnięciem przycisku. Dzięki temu klient szybko otrzyma kompletne informacje na temat materiałów wsadowych, świadectwa komunikacji, etapów obróbki itp. Również parametry ekonomiczne, dostarczające informacji na temat „jakości funkcjonowania instalacji” muszą być uzyskiwane szybko (np. comiesięczne ilości wsadu i wyprodukowanego materiału, przerób miesięczny, obroty poszczególnymi artykułami, obroty na klienta itp.).

Naszym celem jest nie tylko zapisywanie tych danych w postaci elektronicznej, lecz również umożliwienie ich elektronicznego przetworzenia. Na cóż bowiem zda się najlepszy nawet system rozważania, jeżeli w celu rozliczania oraz kontroli produkcji konieczne będzie ręczne wprowadzanie dowodów dostawy do programu? Dlatego też opracowaliśmy oprogramowanie do zarządzania dla naszych klientów i we współpracy z nimi - zapewnia ono centralne administrowanie i dokumentację w Państwa instalacji. Złącza do wagi pomostowej, automatycznego monitorowania temperatury oraz programów do księgowania gwarantują możliwość elektronicznego importu i przekazywania danych.

Następne compost-turner.com