Αέρια σειραδίων

Κομποστοποίηση - μια ζωντανή διαδικασία!

Η κομποστοποίηση είναι μια αερόβια διαδικασία (με οξυγόνο), άρα ένα καλά αεριζόμενο σειράδιο κομποστοποίησης είναι προϋπόθεση για μια λειτουργική αποσύνθεση. Καλές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αερόβιας αποσύνθεσης μπορεί κανείς να λάβει μέσω

της μέτρησης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και της περιεκτικότητας σε οξυγόνο (Ο2) του σειραδίου κομποστοποίησης, καθώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποσύνθεσης, οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν και μετατρέ πουν το οξυγόνο σε διοξείδιο του άνθρακα.

Μετρητής αερίων σειραδίων

Ειδικά σε περίπτωση μη αεριζόμενων σειραδίων κομποστοποίησης, η μέτρηση των αερίων των σειραδίων είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή οξυγόνου και να μπορούν να προγραμματιστούν καλύτερα οι χρόνοι ανάδευσης. Μέσω της αναπνοής των μικροοργανισμών, καταναλώνεται οξυγόνο και σχηματίζεται διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο πέσει πολύ χαμηλά, η διαδικασία μπορεί να ανατραπεί. Εκτός από τις υψηλές εκπομπές οσμών, παράγονται επίσης και αέρια που σχετίζονται με το κλίμα όπως π. χ. μεθάνιο.

Με τον ηλεκτρονικό μετρητή αερίου σειραδίου, εσείς ως χειριστές μπορείτε να λάβετε γρήγορα μια επισκόπηση των τρεχουσών συνθηκών της διαδικασίας. Η συσκευή μετρά ταυτόχρονα έως και επτά διαφορετικά αέρια, είναι εύκολη στη χρήση και απαιτεί λίγη συντήρηση.

Από προεπιλογή, ο μετρητής αερίου σειραδίου είναι εξοπλισμένος με τρεις αισθητήρες μέτρησης για τη μέτρηση των πιο σημαντικών παραμέτρων κομποστοποίησης (O2, CO2, CH4).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τυπικοί αισθητήρες:

  • οξυγόνο (Ο2)
  • διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
  • μεθάνιο (CH4)

Οι άλλες πέντε θέσεις του αισθητήρα μπορούν π.χ. να εξοπλιστούν με τους παρακάτω αισθητήρες.

  • αμμωνία (NH3)
  • υδρόθειο (H2S)
  • περαιτέρω αισθητήρες κατόπιν αιτήματος

Μέτρηση διοξειδίου του άνθρακα

Λόγω του σχηματισμού διοξειδίου του άνθρακα κατα τη διαδικασία αποσύνθεσης, το σειράδιο κομποστοποίησης μπορεί να αρχίσει να αποσυντίθεται. Για να αποφευχθεί αυτό, το σειράδιο πρέπει να αερίζεται ή να αναποδογυρίζεται. Με την απλή, αναλογική μας συσκευή μέτρησης CO2έχετε μια γρήγορη εικόνα της διαδικασίας κομποστοποίησης ώστε να μπορείτε να αντιδράτε αποτελεσματικά. Επιπλέον, η συσκευή εντυπωσιάζει με τον ιδιαίτερα εύκολο χειρισμό και τη συντήρησή της.