Λεξικό

Όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζετε για τη βιομηχανία της κομποστοποίησης και της διαχείρισης αποβλήτων.

(This search is only for the lexicon!)
MBT plant
Definition:

An MBT plant (Mechanical and biological treatment plant) is a waste treatment plant consisting of a mechanical and a biological treatment process.

The mechanical treatment is done before / after the biological treatment and can have the following steps:

 • Conditioning of the waste for the biological treatment
 • Recycling of reusable materials
 • Sorting/Screening of the waste into different fractions


The purpose of an MBT plant is the

 • Stabilisation of waste to create a material to be disposed on a landfill according to the European Landfill directive
 • Reduction of climate relevant emissions (Greenhouse gases, leachate, ...)
 • Improved usage of the landfill volume
 • DE

  MBA

 • EN

  MBT plant

 • ES

  MBT plant

 • CS

  MBT plant

 • PL

  MBT plant

Επόμενο compost-turner.com