Λεξικό

Όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζετε για τη βιομηχανία της κομποστοποίησης και της διαχείρισης αποβλήτων.

(This search is only for the lexicon!)
Garbage
Definition:

Household waste and commercial waste similar to household waste which is collected by the litter service.

 • DE

  Restmüll

 • EN

  Garbage

 • ES

  Garbage

 • CS

  Garbage

 • PL

  Garbage

Gas formation rate (GFR21)
Definition:

The gas formation rate (GFR21) is defined as the development of biogas in anaerobic circumstances of at least 21 days. Besides the determination of the breathability (AT4), the rate is a parameter for the stability of the waste, whereby the measurement takes longer.

 • DE

  Gasbildungsrate in 21 Tagen (GB21)

 • EN

  Gas formation rate (GFR21)

 • ES

  Gas formation rate (GFR21)

 • CS

  Gas formation rate (GFR21)

 • PL

  Gas formation rate (GFR21)

Επόμενο compost-turner.com