Engineering & Consulting

Διασφάλιση Ποιότητας

Νέοι νόμοι, κανονισμοί υγιεινής, ελέγχου κλπ - οδηγούν σε όλο και πιο περίπλοκα συστήματα ΔΠ.

Πολλοί πελάτες μας κρατούν περισσότερα αρχεία από όσα χρειάζεται και παρ’όλα αυτά στο τέλος δεν είναι επαρκή.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδίως σε ότι αφορά τις θέσεις των κυβερνήσεων σχετικά με την Η.Δ.Δ. (ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων). Σας συμβουλεύουμε πώς να χρησιμοποιείτε και να συνδυάζετε σωστά τα διαθέσιμα συστήματα, έτσι ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες διασταυρώσεις και κατά συνέπεια να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε εσάς, τους υπαλλήλους σας καθώς και στο εκάστοτε ελεγκτικό σώμα να κοιμάστε ήσυχοι.

Στις μονάδες μας προσφέρουμε την απαραίτητη εκπαίδευση για το προσωπικό - κατόπιν αιτήματος, ακόμη και επί της μονάδας.
Δεν έχει σημασία το έιδος της μονάδας σας, αν είναι ανοικτή και εύκολη στη διαχείριση ή κλειστή, με πληροφοριακά συστήματα και πολύπλοκη, εμείς μπορούμε να αναλάβουμε την εκπαίδευση. Ευχαρίστως θα αναπτύξουμε ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την δική σας ομάδα έτσι ώστε να ικανοποιούμε όλες τις ανάγκες σας.

Ως υπηρεσία εξωτερικού ελέγχου προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένη παρακολούθηση της μονάδας που αφορά στη λειτουργία της, στην ποιότητα των προϊόντων καθώς και στις εκπομπές. Βασιζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα, αναπτύσσουμε στρατηγικές βελτίωσης, σχέδια συντήρησης και λειτουργίας της μονάδας, καθώς και στρατηγικές κατάρτισης του προσωπικού, σε διαρκή συνεργασία με τον πελάτη μας.

Η ευέλικτη λύση για την εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας.

Πριν από την έναρξη της εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι όλα δουλεύουν σωστά μέσα στην εταιρεία σας. Καθώς η δυναμικότητα της μονάδας σας αυξάνεται, ο διαχειριστής δεν είναι σε θέση να ελέγχει όλο το κομπόστ. Για να είναι κανείς σε θέση να εγγυηθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητο να καταγράφεται κάθε βήμα της ανάπτυξης και της επεξεργασίας του υλικού. Ωστόσο, ακόμη και η καλύτερη τεκμηρίωση χάνει την αξία της αν είναι περίπλοκη και απαιτεί πολλή προσπάθεια για να υλοποιηθεί.

Όλα πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη με το πάτημα ενός κουμπιού. Έτσι, μπορείτε να δείτε γρήγορα τις λεπτομέρειες για την πρώτη ύλη, αποδείξεις υγειονοποίησης, τα βήματα της ανάπτυξης κλπ. Είναι επίσης απαραίτητο να μπορούν να καθοριστούν οικονομικά στοιχεία τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε (μηνιαία στοιχεία εισόδου και εξόδου, μηνιαίος κύκλος εργασιών, κύκλος εργασίας συγκεκριμένου υλικού, κύκλος εργασιών σχετιζόμενος με πελάτες, κλπ), τα οποία μας ενημερώνουν σχετικά με την ποιότητα της λειτουργίας της μονάδας.
Στόχος μας ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι η διαχείριση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών δεδομένων να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Ακόμη και το πιο προηγμένο σύστημα χάνει τη χρησιμότητα του από τη στιγμή που χρειάζεται να εισάγουμε χειροκίνητα κάθε δελτίο παραλαβής για το διακανονισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής. Γι 'αυτό έχουμε αναπτύξει το λογισμικό διαχείρισης COMPOreport σε συνεργασία με τους πελάτες μας, ως εργαλείο διαχείρισης και τεκμηρίωσης της μονάδας σας. Αυτό περιλαμβάνει διασυνδέσεις μεταξύ του λογισμικού, της γέφυρας ζύγισης, προγραμμάτων λογιστικής και αυτόματων προγραμμάτων επιτήρησης της θερμοκρασίας, έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να εισάγονται και να προωθούνται ηλεκτρονικά.

Επόμενο compost-turner.com