Plyny na kompostovací zakládke

Kompostování - živý proces!

Kompostování je aerobní proces (za přítomnosti kyslíku), proto je podmínkou funkčního rozkladu dobře větraná kompostovací zakládka. Dobré informace o procesu aerobní degradace lze získat z

měření obsahu oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2) v kompostovací zakládke, protože kyslík je spotřebováván  mikroorganismy za vzniku oxidu uhličitého během procesu rozkladu.

Plynoměr pro kompostové zakládky

Zejména v případě nevětraných kompostových zakládkach je měření plynů v zakládke důležité pro zajištění dostatečného přísunu kyslíku a pro lepší plánování doby překopávání. Dýchání mikroorganismů spotřebovává kyslík a produkuje oxid uhličitý. Pokud obsah kyslíku klesne příliš nízko, může dojít k převrácení procesu. Kromě vysokých emisí zápachu vznikají také plyny významné pro klima, jako např.  metan.

S naším elektronickým měřičem plynu získáte jako obsluha z kompostovací zakládky rychlý přehled o aktuálním stavu procesu. Přístroj měří až sedm různých plynů současně, snadno se obsluhuje a nevyžaduje velkou údržbu.

Standardně je náš měřič plynů v zakládkách vybaven třemi měřicími senzory pro měření nejdůležitějších parametrů kompostování (O2, CO2, CH4).

Technické údaje

Standardní senzory

  • Kyslík (O2)
  • Oxid uhličitý (CO2)
  • Metan (CH4)

Dalších pět pozic pro senzory  může být vybaveno např. těmito senzory.

  • Amoniak (NH3)
  • Sirovodík (H2S)
  • Další senzory na vyžádání

Měření oxidu uhličitého

V důsledku tvorby oxidu uhličitého v procesu rozkladu může kompostová zakládka začít hnít. Aby se tomu zabránilo, je třeba kompostovací zakládke větrat nebo překopat. S naším jednoduchým analogovým měřicím přístrojem CO2můžete rychle získat přehled o procesu hnití, abyste mohli účinně reagovat. Kromě toho přístroj zaujme mimořádně snadnou manipulací a údržbou.