Technologie kompostování

Kompostování v zakládkách na otevřené nezpevněné ploše

Kompostování na otevřené mateční zemině

Při kompostování na otevřené nezpevněné ploše jsou organické odpady kompostovány přímo na nezpevněné mateční zemině. Zde je třeba splnit specifické požadavky na stanoviště (např.ochrana povrchových vod). Čím vyšší je úhrn ročních srážek, tím obtížnější je dodržet optimální požadavky technologie. Nejvhodnější je kompostování na kraji cesty: Tady se traktor může pohybovat na zpevněné ploše. Na nezpevněné ploše leží pouze zakládka kompostu.

Technické detaily:
Tlakové provzdušňování Sací provzdušňování Kapacita Emise Komentář
    od 20 t/rok
Omezení klimatem, Omezená kapacita
dále k compost-turner.com