Engineering & Consulting

Zajištění kvality

Zvýšené podmínky zákonodárců, předpisy hygieny , kontrola atd. stále zatěžují QS-systémy komplikovanými požadavky.

Máme zkušenost, že mnoho zákazníků v této oblasti vede dvojité a trojité záznamy a investují mnoho času a peněz, přestože na konci obdrží jen nekvalitní záznamy.

Obzvláště v oblasti nových podmínek ze strany zákonodárců vzhledem k EDM (elektronický datový manažer) panuje v této době hodně nervozity.

Správné nasazení dostupných systémů, jejich komplementace, zamezení dvojitých systémů, ke konci ušetřit čas i finance – to vše je motto naší poradenské činnosti. Abyste Vy, Vaši spolupracovníci a také zákonodárné kontrolní orgány mohli zase klidně spát.

Pro naše kompostárny nabízíme nutná školení provozního personálu. Na požádání je nabízíme také přímo ve Vaší kompostárně.

Jestli u otevřených a jednoduchých systémů, nebo u komplikovaných, IT-podporovaných uzavřených metod – my Vám i Vašim lidem ukážeme na čem záleží. Rádi s Vámi vypracujeme vzdělávací program pro Váš tým.

Jako externí kontrolní místo našim zákazníkům nabízíme kompletní dohled nad kompostárnou se zřetelem na provoz kompostárny, kvalitu produktu a emise kompostárny. Z toho výsledně vypracujeme, společně s našimi zákazníky, zlepšovací strategie, provozní a údržbové plány, stejně jako vzdělávací strategie pro provozní personál.

Ucelené řešení pro interní zabezpečení kvality

Ještě předtím než může být započato s externím zajištěním kvality a kontrolou zboží, musí se ve vlastním krámě nejprve uklidit. V časech stoupajících kapacit kompostáren již není provozovateli umožněno aby se s každým vyprodukovaným drobkem kompostu osobně rozloučil u zákazníka. Aby bylo ve smyslu interního zajištění kvality přesto dosaženo garance nejvyšší kvality, je nutné, aby byla cesta dodaného materiálu přesně zdokumentována kroky zpracování a přípravy. Nejlepší záznam ovšem moc neznamená, pokud je zhodnocení komplikované a může být realizováno jen s velkými náklady.

Po stlačení tlačítka to musí být vidět na obrazovce. Jen tak může mít zákazník rychle zprávu s informacemi o vstupních materiálech, hygienizačním dokladu, krocích zpracování atd. Ale také provozně hospodářské ukazatele, výpověď o „kvalitě funkcí kompostárny“, musí být rychle dohledatelné (např. měsíční přísun a výstup, měsíční obrat, obrat s jednotlivými druhy, obraty vztahující se k zákazníkovi atd.).

Naším cílem je, aby byla data, jenž již jednou existují elektronicky, také elektronicky dále zpracovávána. K čemu je nejlepší systém vážení, když pro zúčtování, jako i pro kontrolu produktu je třeba dodací listy opět ručně zadat do příslušných programů? Proto jsme s našimi klienty vyvinuli software řízení, který v jejich kompostárně přebírá centrální správu a dokumentaci. Rozhraní u mostové váhy, automatické kontroly teploty nebo účetní programy garantují, že data mohou být elektronicky importována nebo předávána dál.

dále k compost-turner.com